Administratie

Administratie is voor de meeste ondernemers een tijdrovende kwestie.
Bezig houden met de ‘core-business’ dat is de kracht van uw onderneming.

Het verzorgen van uw administratie kan bestaan uit:
– Ondersteuning (e)-facturatie
– Debiteuren / crediteuren beheer
– Btw aangifte (evt. aangevuld met ICL-aangifte)
– Rapportage; bewaking resultaat per maand c.q. kwartaal
– In samenwerking met derde opstellen jaarrekening, aangevuld met de aangifte inkomstenbelasting

Ondersteunende pakketten:
– Beheersing van de boekhoudpakketten: Snelstart, Accountview en Mifas
– Technische ndersteuning van Snelstart (van automatische factuurafhandeling tot lay-outs maken)

Motto:
Alles wat automatisch kan moet je niet handmatig willen doen!!!!